Regulamin warsztatów kulinarnych - Pracownia Lary
|

Pracownia Kulinarna Lary Gessler
ul. Racjonalizacji 5 Warszawa

polityka prywatności

top

Regulamin warsztatów kulinarnych

Regulamin Warsztatów Kulinarnych

 1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych, zwanych dalej “Warsztatami”, jest Pracownia Kulinarna Lary Gessler
  , zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Warsztaty odbywają się w pracowni kulinarnej w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 5.
 3. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny.
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia podczas Warsztatów.
 6. Do przygotowania potraw podczas warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne. Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się przestrzegać zasady związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 7. W przypadku wątpliwości co do produktów używanych do przygotowywania potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty.
 8. Organizator zastrzega, że menu na dane Warsztaty nie zawiera szczegółowego opisu składników potrzebnych do przyrządzania podanych potraw. W celu uzyskania szczegółowych informacji, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem: agata@pracownialary.pl
 9. Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania

i ma prawo uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od daty rezygnacji.

 1. Nieobecność na Warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 2. Zwrot poniesionych kosztów jest możliwy przy rezygnacji na minimum 3 dni przed  warsztatami.
 3. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Cena Warsztatów obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne z prowadzącym
 • zajęcia praktyczne z prowadzącym
 • wszystkie produkty spożywcze niezbędne podczas Warsztatów
 • wszystkie sprzęty kuchenne niezbędne podczas Warsztatów
 • wypożyczenie fartucha na czas Warsztatów
 • napoje (woda, kawa, herbata oraz inne napoje, o których mowa w opisie danych Warsztatów)
 1. Uczestnik godzi się na dokumentowanie Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.
 2. Na Warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.
 3. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Terminy, tematy i ceny Warsztatów publikowane są na stronie www.pracownialary.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Pytania odnośnie regulaminu prosimy kierować na adres: agata@pracownialary.pl